Aishwarya Family Restaurant Photos
Gandhi Nagar, Bangalore

3.8
×